Ima a hat Gószvámíhoz

Srínivász Ácsárja verse

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik mindig elmerülnek Krisna szent nevének éneklésében és a táncban. Olyanok ők, mint az Istenszeretet óceánja, akik – mivel senkire sem irigyek – a nemes lelkűek és a gazemberek között egyaránt népszerűek. Akármit tesznek, az mindenkinek a legnagyobb elégedettségére válik, s minden tettükben az Úr Csaitanja végtelen áldása kíséri őket. Az anyagi világ feltételekhez kötött lelkeinek felszabadítása a küldetésük.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik mélyrehatóan és nagy szakértelemmel tanulmányozzák a kinyilatkoztatott szentírásokat, hogy a vallás örök elveinek megszilárdításával az emberiség javát szolgálják. Mindhárom világban tisztelik őket, s igazán méltóak arra, hogy náluk keressünk menedéket, mert Rádhá és Krisna transzcendentális szerető szolgálata közben a gópík hangulatában merülnek el.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik mindenkinél jobban ismerik az Úr Csaitanját, s ezért ékesszólóan tudnak mesélni transzcendentális tulajdonságairól. Az összes feltételekhez kötött lelket képesek megszabadítani bűnös tetteik visszahatásaitól a Góvindáról szóló transzcendentális dalok záporával. Folyvást növelik a transzcendentális boldogság óceánját, s megmentik a lelkeket a személytelen felszabadulás mindent elnyelő torkából.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik lemondtak az arisztokrácia jelentéktelen társaságáról, s koldusként, egy szál ágyékkötőben járva arra szentelték életüket, hogy felszabadítsák a szegény, feltételekhez kötött lelkeket. Közben szüntelenül a gópík Krisna iránti szeretetének óceánjába merültek, s újra meg újra megmártóztak hullámaiban.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik Vrindávana pávák, hattyúk, kakukkok és gémek lakta transzcendentális földjén, ahol csodálatos, gyümölcsöktől roskadozó, virágzó fák nőnek, amelyeknek gyökerei értékes drágaköveket rejtenek, állandóan Rádhát és Krisnát imádják. A Goszvámíkat végtelen örömmel tölti el, amikor a lelkeket a legnagyobb áldással, az élet értelmének beteljesítésével ajándékozhatják meg.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik nap mint nap az Úr szent neveit énekelve, s fogadalmukhoz hűen oly sokszor a földre borulva elérték az értékes emberi élet tökéletességét, s odaadó tevékenységeikkel győzelmet arattak az evés és az alvás fölött. Mindig szerények és alázatosak maradtak, mert elbűvölték őket az Úr transzcendentális tulajdonságai.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akiket olykor a Rádhá Kunda vagy a Jamuná partján, olykor pedig Vamszívatánál lehetett látni. Amikor felbukkantak e helyeken, a Krisna iránti szeretet eksztázisától őrültnek tűntek, testükön megjelentek a különböző transzcendentális jelek, s elmerültek a Krisnáról szóló gondolatok eksztázisában.

Tisztelettel leborulok a hat Gószvámí – Srí Rúpa Gószvámí, Srí Szanátana Gószvámí, Srí Raghunátha Bhatta Gószvámí, Srí Raghunátha Dásza Gószvámí, Srí Dzsíva Gószvámí és Srí Gópála Bhatta Gószvámí – előtt, akik nek hangos éneklésétől egész Vrindávana zengett, s akik azt kiabálták: „Vrindávana királynője, Rádhárání! Lalitá! Nanda Mahárádzsa fia! Hová mentetek? Talán a Govardhana-hegyre, vagy a Jamuná parti fák alá? Hová Tűntetek?” – ilyen hangulatban emlékeztek az Úrra és társaira.